forest news

Spiders, snails, toads, deer

14. 6. 2020

Saturday continued in Friday style and completed just one escape earlier than Friday. In the deep darkness, in the middle of the forest - priceless. Again, Mary attracted great contestants. No hints to the last two locks, and then ... problems. But nothing that a bat or two couldn’t solved and this time we finished just in time. Bravo!

Sobota se je nadaljevala v petkovem slogu in zaključila samo en pobeg prej, kot v petek. V trdi temi, sredi gozda – neprecenljivo. Ponovno je Mary privabila odlične tekmovalce. Brez namigov do zadnjih dveh ključavnic, potem pa … težave. A nič takega, kar ne bi mogel pomagati netopirček ali dva in tokrat smo zaključili še pravočasno ob zadnjem udarcu na uri. Bravo!

< back to forest news