Pravno obvestilo

Za uporabo spletne strani gozdne.si in storitev, ki jih ta ponuja

Lastnik spletnega mesta

Gozdne, zavod za sproščanje, rekreacijo in ustvarjanje v naravi
Čučkova ulica 16
1000 Ljubljana

 

Oblikovanje in tehnična izvedba spletne strani:

itd, Institute for transmedia design

 

Odgovornost

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Vseeno pa Zavod Gozdne ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na spletnih straneh.

Zavod Gozdne ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.gozdne.si in za morebitno škodo, ki bi posredno ali neposredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani www.gozdne.si.

Zavod Gozdne lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti za obveščanje uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

 

Avtorske pravice

Vsa besedila, fotografije, risbe in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe.
Vsebine spletnih strani ni dovoljeno distribuirati, spremeniti, kopirati ali na kakršenkoli drugačen način reproducirati, niti v komercialne niti v nekomercialne namene, razen v primeru pisnega soglasja Zavoda Gozdne.

Prav tako so avtorsko zaščiteni scenariji, potek igre in tehnični elementi, saj predstavljajo poslovno skrivnost Zavoda v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

 

Varstvo osebnih podatkov

Zavod Gozdne se zavezuje, da podatke, pridobljene preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo na noben način posredoval neupravičenim osebam in bo z njimi ravnal skrbno in  skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ob obisku strani se nekateri podatki shranijo na strežnik (Google Analytics – pregled obiska strani, kateri jezik je bil uporabljen, način dostopa do spletne strani). Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo piškotke (Google Analytics – pregled obiska strani). To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam v nadaljevanju lahko olajšajo obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite, ali boste piškotke sprejeli ali ne. Če piškotkov ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali uporabnosti spletne strani.

“DODATEK k VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI NOVE EVROPSKE ZAKONODAJE (GDPR)

 1. Nameni obdelav osebnih podatkov

Ta politika zasebnosti se nanaša na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani oz. strank Gozdne. Nameni in pravne podlage za obdelave osebnih podatkov so naslednji:

 1. a) Koriščenje storitev Gozdne: ob nakupu storitev oziroma prijavi na gozdni pobeg, teambuilding ali praznovanje RD se poleg osebnih podatkov pri registraciji obdelujejo tudi podatki o nakupu storitve.  Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za ta namen so splošni pogoji oz. pogodba – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 2. b) Objava fotografij: v kolikor ste podali soglasje za objavo vaših fotografij se le te objavijo na spletni strani gozdne.si in družbenem omrežju Gozdne. Pravna podlaga je vaša privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 3. c) Analiza podatkov: analiza podatkov o koriščenju storitev se izvaja na podlagi  psevdonimiziranh podatkov, pri čemer se rezultati uporabljajo za sprejemanje strateških in taktičnih trženjskih odločitev. Pravna podlaga je zakoniti interes – 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 4. d) Nagradne igre: kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira Zavod Gozdne, v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri posredujete vaše osebne podatke. Te podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre in v okviru nagradne igre za podelitev nagrad. Podatki so ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, letnica rojstva, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade). Ob sodelovanju v nagradni igri sprejmete splošne pogoje nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre pogodbe se nanaša na – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 5. e) Obiskovanje spletne strani: s piškotki in podobnimi tehnologijami zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani. Več informacij lahko najdete v politiki piškotkov.
 6. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Zavod Gozdne osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja nalaga zakon (npr. Policija, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišče, ipd.).

 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na storitve, bomo hranili do preklica. Osebne podatke, posredovane za namen nagradne igre, bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ravnanje z osebnimi podatki v nagradnih igrah oz. do 2 meseca po zaključku nagradne igre in v primeru izplačila nagrad 10 let od dneva izplačila nagrade. Izjave, ki ste jih podpisali glede zaupnosti, bomo hranili do preklica storitve ali v skladu z veljavno zakonodajo. Vse druge osebne podatke, ki jih pridobimo v okviru pogodbenega sodelovanja, bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo.

 1. Vaše pravice

Če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošte info@gozdne.si.

Posamezniku v zvezi z osebnimi podatki pripadajo določene pravice. Zavod Gozdne pred izvrševanjem posamezne pravice preveri identiteto posameznika, ki izvršuje svojo pravico. Svojo zahtevo za izvrševanje pravice s področja varstva osebnih podatkov lahko oddate na e poštni naslov info@gozdne.si

 1. Varovanje vaših osebnih podatkov

Zavod Gozdne uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti, skladno z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

 1. Spremembe politike zasebnosti

Zavod Gozdne si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev te politike zasebnosti zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna verzija politike zasebnosti je na voljo na sedežu zavoda. Za vse, kar ni posebej določeno s to politiko zasebnosti, veljajo določila veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti velja in se uporablja od 16.1.2023 dalje.”

Splošni pogoji uporabe

Spletna stran www.gozdne.si ponuja osnovne informacije in rezervacije pobegov in ostalih dogodkov, ki jih organizira Zavod Gozdne.

Uporabnik je vsak obiskovalec spletne strani, Facebook strani, Instagram strani in Google strani ter vsi, ki zastavijo vprašanja preko e-pošte ali telefona ali se prijavijo na e-novice.

Kupec oziroma naročnik je fizična ali pravna oseba skupaj s soigralci, ki kupi storitve ali blago izvajalca Zavoda Gozdne preko spletne strani. Nakup se izvede na sedežu izvajalca storitev ali preko spleta, pa tudi izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru. Kot pisni dogovor se šteje tudi dogovarjanje med strankama preko sodobnih komunikacijskih sredstev (e-pošta, SMS sporočila …)

Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi pogoji uporabe, da z njimi soglaša in da ga ti pogoji zavezujejo.

Upravitelj strani po lastni presoji odgovarja na postavljena vprašanja in ne odgovarja odškodninsko v primeru pasivnosti ali zakasnitve pri posredovanju odgovorov.

Vsebine uporabnikov so vse vsebine, ki jih uporabnik posreduje na kakršenkoli način na spletno stran. Za vsebine objav in morebitne posledice odgovarjajo izključno avtorji oziroma uporabniki.  Uporabnik s posredovanjem vsebine izrecno dovoljuje njeno javno objavo in brezplačno do preklica prenaša materialne avtorske pravice na lastnika spletne strani.

Upravljavec strani lahko vsebino, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo v  Republiki Sloveniji in v nasprotju s tem pravnim obvestilom, brez predhodnega opozorila odstrani s spletnega mesta.

Za plačilo storitev in blaga se uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika.

Ponudnik je dolžan opraviti storitve ali dostaviti blago v obsegu in na način, kot je bilo naročniku obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema za odstop od tega pravila je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.

Tako ponudnik kot uporabniki so dolžni ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Uporabnik odgovarja za škodo, ki bi jo namerno povzročil na opremi ponudnika.

Če med igro višja sila ali tretja oseba prepreči nadaljevanje, se čas ustavi. Igra se na željo naročnika nadaljuje takoj, ko je to mogoče, v nasprotnem primeru se naročniku vrne sorazmerni del plačila za storitev.

Naročnik lahko kadarkoli predčasno zaključi ali zapusti igro. V tem primeru se plačilo ne vrne.

Naročnik obišče prostor, kjer se odvija igra, na lastno odgovornost. Naročnik je dolžan sam dosledno in na ustrezen način varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ali lastnino naročnika ali drugih vpletenih.

Ponudnik za potrebe varnosti, usmerjanja in dajanja navodil na območju igre izvaja avdio/video spremljanje, pri čemer se zgolj prenaša živa slika brez zvoka in se dogajanja ne snema. S sklenitvijo posla se šteje, da je naročnik seznanjen z avdio/video nadzorom. Strinjanje z  avdio/video nadzorom je pogoj za izvedbo storitve. Ker se podatki ne beležijo, ponudnik glede avdio/video nadzora ni dolžan oblikovati posebnega kataloga podatkov.

Naročnik lahko odstopi od naročila po opravljeni transakciji, če sta odstop in rezervacija opravljena več kot 7 dni pred dogodkom. Odstop od naročila mora biti opravljen pisno, pri čemer velja tudi e-pošta. Znotraj sedemdnevnega roka odstop ni mogoč v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku in sicer do 24 ur pred terminom.

Cenik za storitve in blago je objavljen na www.gozdne.si in dostopen na vpogled pri ponudniku.
Naročnik mora v celoti plačati storitev pred izvedbo, kar je pogoj za izvedbo storitve.

Naročnik brez pisnega soglasja ponudnika na noben način ne sme izdajati ali v lastne komercialne namene uporabljati skrivnosti gozdnih pobegov. To je pogoj za izvedbo storitve in naročnik nosi civilno odgovornost za poslovno škodo, če prekrši ta dogovor.

Za spore med ponudnikom in naročnikom je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Pravno obvestilo velja tudi za Facebook stran, Instagram stran, Google stran Zavoda Gozdne.

To pravno obvestilo velja od 15. 5. 2015 do preklica. Dodatek o varovanju osebnih podatkov (GDPR) pa od 16.1.2023 do preklica.