novice iz gozda

HALOWEEN NAGRADNA IGRA 2020

30. 10. 2020

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Haloween nagradna igra 2020«

Gozdne, Zavod za sproščanje, rekreacijo in ustvarjanje v naravi, 30. 11. 2020

Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Haloween nagradna igra 2020« (v nadaljevanju: nagradna igra) je: GOZDNE, Zavod za sproščanje, rekreacijo in ustvarjanje v naravi, s sedežem Čučkova ulica 16, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook in Instagram; podjetje Facebook in Instagram ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 30.10.2020 od objave na družabnem omrežju Instagram in Facebook, do 03.11.2020 do 23:59ure.

Nagrada
V nagradni igri podeljena nagrada je 1 darilni bon, ki velja za katerikoli gozdni pobeg v organizaciji zavoda GOZDNE za skupino do 5 oseb. Veljavnost darilnega bona je eno leto od izdaje bona. Bon bo izdan 04.11.2020. Bona ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

Sodelovanje v nagradni igri
Sodeluje lahko vsaka fizična osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejša od 16 let, ki v času trajanja nagradne igre v komentar pod objavo o nagradni igri objavljeno na Facebook strani https://www.facebook.com/gozdne.si/ in Instagram strani https://www.instagram.com/gozdne napiše pravilni odgovor na nagradno vprašanje.
Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči:
– strinja s temi pravili in splošnimi pogoji poslovanja zavoda GOZDNE,
– izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook in Instagram strani zavoda GOZDNE https://www.facebook.com/gozdne.si/  in https://www.instagram.com/.
Nakup storitve zavoda GOZDNE ni pogoj za sodelovanje.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Izbor nagrajencev
Komisija organizatorja bo v 12 urah po zaključku nagradne igre med tistimi sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanje, zastavljeno v nagradni igri, izžrebala nagrajenca /-ko in njegovo/-njeno ime objavila na https://www.facebook.com/gozdne.si/.
Komisija bo izbor opravila v prostorih organizatorja in ne bo javno. Sklep komisije s podatki nagrajencev se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika organizatorja.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni v roku 12 ur po žrebanju z objavo organizatorja na na https://www.facebook.com/gozdne.si/  in https://www.instagram.com/ s pozivom nagrajencu/-ki, naj na elektronski naslov info@gozdne.si pošljejo sporočilo s svojim e-mail naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnje navodilo za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec/-ka v roku 14 dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne odzove, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu podatka, navedenega zgoraj, bo nagrada nagrajencu/-ki poslana po pošti v roku 5 delovnih dni.
Nagrajenec/-ka izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na https://www.facebook.com/gozdne.si/.

Obdavčitev nagrade
Nagrada je obdavčena v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini.

Izključitev odgovornosti
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja ali električne energije), ali za nedosegljivost strežnika. Za pravilnost posredovanih osebnih in kontaktnih podatkov so odgovorni izključno sodelujoči.

Izključitev iz nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico izključiti udeležence iz nagradne igre brez opozorila v primeru:
– kršitve pogojev sodelovanja v nagradni igri,
– sodelovanja v imenu tretjih oseb z njihovo vednostjo ali brez,
– uporabe nedovoljenih ali nezakonitih pripomočkov,
– kakršne koli nedovoljene manipulacije.

Kot nedovoljen in nezakonit pripomoček se štejejo npr. hackertools, virusi, Trojanci, itd. in pridobivanje koristi s pomočjo manipulacij s Facebook ali Instagram profili.

V primeru izključitve sodelovanja v nagradni igri se lahko nagrajencu/-ki naknadno odvzame nagrado.
Varovanje osebnih podatkov
Zavod GOZDNE se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov

Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.
Objava pravil
Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://gozdne.si/ ter v objavi o nagradni igri na Facebook strani https://www.facebook.com/gozdne.si/.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 30. 10. 2020

< nazaj na novice